Beregeningswijzer

Beregen(ings)wijzer natuurgrasvelden

Waarom een beregeningswijzer?

De KNVB streeft naar een ongestoorde afhandeling van de competitie. Daartoe stimuleert de KNVB
o.a. de aanleg en het behoud van hoogwaardige accommodaties, waar afgelastingen tot een
minimum worden beperkt.

Om intensief bespeelde grasvelden in optimale staat te houden is beregening in tijden van droogte
noodzakelijk. Daarentegen kan te veel beregening schadelijk zijn voor de grasmat. Bovendien is
het van belang dat zuinig wordt omgesprongen met het kwalitatief goede water in Nederland.
Het niet of niet goed beregenen van velden kan ervoor zorgen dat de onderhoudskosten hoger
uitvallen.