Stofbestrijding

Stofbestrijding

Op industriële locaties kan veel stof ontstaan, bijvoorbeeld bij stortplaatsen. Met een uitgekiende beregening door Mölder blijft het stof onder controle.

Mölder legt een boven- of ondergronds leidingnet aan langs de buitenrand van de locatie. Vervolgens bestrijden grote beregeningskanonnen het stof met water. Zo ontstaan betere werk- en leefomstandigheden.

Efficiënt systeem

Bij stofbestrijding probeert Mölder zoveel mogelijk water te hergebruiken. Vaak wordt er gestort op vloeistofdichte bestrating, zodat het water na de beregening kan terugvloeien in een verzamelput.